Tävling! Huntland Predator 17/18

Gör en insats för viltvården – vinn en Ruger 1022 Take Down!

Syfte: Tillgången på småvilt beror till stor del på predatortrycket. Vi vill genom det här initiativet öka chanserna för våra småviltstammar genom ökad predatorkontroll.

Vi kommer att ha 1a till 5e pris baserad på antal poäng enligt nedan. Men vi kommer även att ha ett hederspris för helhetsinsats för viltvården där även andra viltvårdande åtgärder tas med i beräkningen. Läs mer under “hederspris” längre ner.

 

3 poäng: Räv, grävling, mård, mink

1 poäng: Kråkfågel

Alla lagliga jaktmetoder tillåtna.

Tävlingen fortgår under säsong 17/18. Från 20/12 2017 till 15/4 2018.

Ej yrkesmässig jakt (Vi uppskattar självklart att de som yrkesmässigt jagar predatorer delar med sig av bilder, erfarenheter och tips, men utom tävlan.)

Vi litar på att alla deltagare är ärliga. Allt fusk leder till diskvalificering.

 

För att vara med och tävla:

  • Följ oss på Instagram och Facebook.
  • Ta bilder när du jagar m.m.
  • Tagga bilden på Instagram med. (Ett fällt djur får bara vara med på en bild).
    • #huntlandpredator1718
    • @huntland_jakt_bossmakeri

 

1:a pris: 1 st Ruger 1022 Take Down. Går till den som fått ihop flest poäng.

Hederspris: Presentkort på vapenarbete 1500kr. Vi utser en deltagare som får hederpris för sin insats för viltvården. Faktorer som vi tar med i vår bedömning är: aktiva dagar, omfattande fångstlina, uppsättning av holkar mm. Allt som har med viltvården att göra.

2a-5e plats. Får i tur och ordning välja från vårt prisbord med lockpipor och jakttillbehör.

Vid oavgjort resultat kommer poäng för räv väga tyngst. Om det fortfarande är lika så kommer därefter poäng för mård väga tyngst.

Vi förutsätter att alla jagar på ett sätt som inte utsätter djur för onödigt lidande. Vi uppmanar alla att i så stor utsträckning som möjligt ta tillvara på viltet i form av skinn, päls, apportvilt m.m. Om inte ni själva vill ta hand om det så kanske det finns någon annan som är intresserad.

 

ruger 1022 takedown